Debbie Nijland

Kunstenaar Debbie Nijland
Discipline(s) Schilderen, Tekenen
NABK lid sinds 2016
Plaats Klein Zundert
Website https://www.debbienijland.com

Profiel Debbie Nijland is een professioneel beeldend kunstenaar, geboren in Amsterdam (1959) en woonachtig in Standdaarbuiten (Noord Brabant). In het atelier geeft zij tevens lessen en workshops.

"Mijn onderwerpen zullen veelal met het leven zelf te maken hebben. Ik houd van sterke belichting en contrasten. Ik wil geen romantiek nastreven in mijn beelden. Ik wil door middel van het veelvuldig geheel of gedeeltelijk stuk/weg schilderen van onderliggende cliché beelden de rauwe en harde kant van het leven vertalen in verf, het uitbundige en flamboyante zal in de afmeting van de schilderingen liggen, het royale palet, de toets en het onderwerp zelf liggen. Ik werk deels lineair, deels picturaal in welke verhouding dan ook. Ik probeer met het schilderen tot het uiterste te gaan. Alles of niets, waarbij de laatste optie mij volstrekt niet in de weg zit. Niets is niets, dus ook geen jammerlijke gevoelens of frustratie."

"Ik vertrek veelal vanuit samengestelde beelden en heb een directe manier van werken. Het resultaat laat zich nooit voorspellen en blijft altijd een verrassing of die komt, wanneer die komt en hoe dat resultaat zich laat vertalen. Dat is mijn avontuur. Mijn werk zal ook een rauw en mogelijk minder toegankelijk karakter hebben, al was het maar door de afmeting, kleurgebruik, stuk schilderen en onderwerp. Veelal zal de verf nog meer het onderwerp zijn dan het onderwerp zelf. Verder laat ik in mijn ontwikkeling alle mogelijkheden open. Ik wil me niet vastleggen.

Mijn werk is te bezichtigen en/of te koop op afspraak.

2008-2013:Kunstacademie Hoogstraten België hogere graad schilderen.
1998-2010:Schilderen bij diverse kunstenaars in Chartreuse Frankrijk / La Valotte Frankrijk / Lormes Frankrijk
2003-2009:Modeltekenen
1993-2009:Teken en schilderles Cultureel centrum Doornbos Etten-Leur
2005-2007:Cultuurwetenschappen Open Universiteit
1994-1997:Diverse communicatie trainingen bij Stichting Communicatie te BredaWebsite

Business As Usual 2 (2014)
Debbie Nijland
olieverf op linnen, 200cm x 150 cm

Een ogenschijnlijk onbespied moment. Nog even de hakken goed en alles klaar voor een normale dag achter het raam. Dit intieme moment vroeg om een warm zacht palet. Dit schilderij was unaniem door de jury gekozen (zie TV aflevering AVRO's Kunstuur 10 mei 2015) om tentoongesteld te worden tijdens de Zomerexpo 2015 'Woest' in het Gemeentemuseum Den Haag. A seemingly unobserved moment. Only to adjust the heels and everything is ready for a normal day behind the window. This intimate moment needed a soft warm palette. The painting was unanimously chosen by the jury (see TV episode AVRO's Kunstuur May 10, 2015) to be exhibited during the Summer Expo 2015 'Woest' in the Gemeentemuseum of The Hague.


Website

Sweet Misery (2016)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 120x150cm

Een werk vol recht, onrecht en onmacht. Het tegen een blokkade aanlopen van veelal mannelijke machthebbers. De dagelijkse realiteit, verpakt in een lievelijk, suikerzoet palet. Metaforisch gebruikt. Als je blijft lachen, heeft niemand iets in de gaten. A work full of justice, injustice and powerlessness. To run into a blockade of mostly male rulers. The daily reality, wrapped in a sweet, sugary palette. Metaphorically used. If you just keep laughing, no one will notice your frustration.


Website

Pretty Girl (2016)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 160cm x 120cm

We zien in dit werk een horror achtig scenario als metafoor voor een verwoeste jeugd van een mooi meisje. Een heftig onderwerp, verpakt in een roze palet. Roze als cliché meisjeskleur, rode lippen, grote ogen. This work can be seen like a horror scenario as a metaphor for the devastated childhood of a beautiful girl. A heavy topic, wrapped in a pink palette. Pink as a cliché girl color, red lips, large eyes.


Website

Yes, I Do (2016)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 160cm x 120cm

Een huwelijk: een kenau of een bruid die zich niet weer laat beetnemen. De bruidegom rechts heeft gele duivelse oogjes. Wellicht ligt daar de grondslag van de reactie van de bruid. De ambtenaar kijkt met lede ogen toe. Een sterk expressionistisch werk dat schreeuwt om aandacht. De zaken kunnen maar beter duidelijk zijn. Een vrij duister palet met schreeuwende accenten. A marriage, a battle-axe bride who will not be fooled again. The groom right has yellow devilish eyes. Perhaps there lies the basis of the response of the bride. The officer looks with envious eyes. A strong expressionistic work that cries out for attention. The issues can better be clear. A rather dark palette of screaming accents.


Website

Lavish Society (2016)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 180cm x 200cm

Dit werk verbeeld onze westerse welvaartsmaatschappij. Alles is in overvloed! Geld en succes stromen als water, vandaar dit overdadige blauwe palet in vrij stromende penseelstreken. Het donkere deel verbeeld de keerzijde van deze welvaart. Gebaseerd op Peter Paul Rubens' Bacchus. This work represents our Western affluent society, where everything is in abundance. Money and success flows like water, hence this lavish blue palette in free-flowing brush strokes. The dark area depicts the reverse side of this prosperity. Based on Bacchus by Peter Paul Rubens


Website

The Insanity Of Humanity (2016)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 300cm x 180cm

Dit werk is in opdracht gemaakt als ode aan de oprichters van de IKO Kunstacademie Hoogstraten ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de Academie. Uitgangspunt was een klein "moeder met kind" werk van Jos Adams, één van de IKO oprichters. Dit bracht me bij de beelden van de Pieta. Maria met de dode Jezus in haar armen. Vertaald naar een eigentijds beeld: man met zoon. De wereld kijkt toe, of liever gezegd....de wereld ziet het leed niet of... wil het niet zien. Zowel het palet als de maskerade figuren zijn gebaseerd op James Ensor en Francisco Goya. This work was commissioned as a tribute to the founders of the IKO Art Academy Hoogstraten on the occasion of the 60th anniversary of the Academy. The starting point was a small "mother and child" work of Jos Adams, one of the IKO founders. This brought me to the images of the Pieta. Mary with the dead Jesus in her arms. Translated into a contemporary image: Man with son. The world is watching, or rather .... the world does not see the suffering or ... do not want to see it. Both the palette and the masquerade figures are based on James Ensor and Francisco Goya.


Website

Amsterdam Gay Pride (2015)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 300cm x 180cm

Het laatste werk uit de serie Amsterdam Red Light District. Het grote doek met markante figuren lijkt een en al vrolijkheid uit te stralen, maar dat is helaas maar al te vaak een façade voor de werkelijkheid. The last work of the series Amsterdam Red Light District. The large screen with prominent figures seem to radiate joy, but that is unfortunately too often a front for the truth.


Website

What A Day, What A Day (2015)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 150cm x 200cm

Zit je er bij een kantoorbaan soms helemaal doorheen? In dit vak zal het niet anders zijn. Na een drukke dag zakt de moed ook haar in de schoenen. Omkleden, naar huis en al dan niet naar haar gezin. De dag zit er op. De verzadigde kleuren maken het beeld expliciet. You've had it with your office job for today? In this profession it will be no different. After a busy day, she is totally done and turned to jelly. Change clothes and go home, whether or not to her family. The day is over. The saturated colors are enhancing the explicit image.


Website

Cashing (2014)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 170cm x 200cm

Het beeld van de intieme sfeer heeft vooral een harde andere kant, het moment om af te rekenen. Harde kleuren, grove beelden ontstaan uit een collage geven deze koele handeling weer. The image of the intimate atmosphere has a hard side to it, especially when it's time to settle. Hard colors and coarse images created from a collage portrait this cold transaction.


Website

Business As Usual 1 (2014)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 100cm x 120cm

Wachten op de klant. Het rode pluche, de kousen, de hakken...allemaal onderdeel van het circus. De sterke rode kleur steekt hard af bij de vage weergave van de persoon. Waiting for the customer. The red velvet, stockings, heels ... all part of the circus. The strong red color enforces a hard contrast with the blurred representation of the person.


Website

The Junk (2013)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 100cm x 120cm

Dit werk bestaat uit een complexe collage, veel is weg geschilderd. Ik meer de nadruk willen leggen op de omgeving waarin hij zich begeeft, dan op de junk zelf. Het palet is helder, in blauwen en zijn complementair oranje roden. This work consists of a complex collage with many repainted layers. I wanted to put the emphasis on the environment in which he moves, rather then the junky himself. The palette is bright in different tones of blue with the complementary tones of orange and red.


Website

Making Money (2013)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 170cm x 200cm

Tsja, in deze serie redlight district kon de werkelijk essentie van het beroep niet ontbreken. Ik heb echter geprobeerd om de verf de boventoon te laten voeren in een vrij mat palet, hetgeen haaks staat op het beeld dat we zien. Well, in the Red Light District series the real essence of the profession should not be left out. However, I have attempted to let the paint dominate in a quite matte palette, which is contrary to the image that we see.


Website

Window Prostitution (2013)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 160cm x 200cm

Dit werk is er één uit een grote serie Red Light District Amsterdam. De heren gluren door het raam, de dames poseren. Ook dit werk is een samengesteld beeld. De gewaagde kleurstelling was een antwoord op het werk hieraan voorafgaand: 'Red Light District Nightlife. This work is one of a large series of the Red Light District of Amsterdam. Men peeking through the window, the ladies posing. This work is also a composite image. The bold color scheme was a response to the work prior to the Red Light District Nightlife.


Website

Red Light District Night Life (2013)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 150cm x 200cm

Met dit werk, ook ontstaan vanuit een collage, probeer ik de intimiteit weer te geven dat geschept wordt deels door de nauwe kleine straatjes, deels door de verlichting en de haast huiselijke sfeer op straat. Het palet heeft daarom een sfeer van knusheid. Dit is tevens het afstudeerproject van mijn opleiding aan de IKO Kunstacademie in Hoogstraten (België). Het jury rapport op aanvraag in te zien. With this work, also created from a collage, I try to show the intimacy weather scooped partly through the narrow little streets, partly because of the lighting and almost homely atmosphere on the streets. The palette therefore has an atmosphere of coziness. This is also the thesis of my education at the Art Academy IKO in Hoogstraten (Belgium). A copy of the jury report is available upon request.


Website

Amsterdam Canal (2012)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 200cm x 150cm

Dit werk is ontstaan vanuit een collage. De bouwput van 2011 bij het Centraal Station, de rondvaartboten in de gracht en de fietsen tegen de brug net voordat je de Warmoesstraat in loopt. De foto's zijn gemaakt enkele dagen voor het einde van het jaar. Koud, misterig. Vandaar dit enigszins verstilde palet. This work was created from a collage. The excavation of 2011 at the central station, the canal boats in the canal and the bicycle against the bridge just before you walk into the Warmoesstraat. The pictures were taken a few days before the end of the year. Cold, foggy, hence the use of this little subdued palette.


Website

De Kolk (2011)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 80cm x 100cm

De blauwe onderschildering is de stad geschilderd vanaf foto's van begin 20e eeuw. De gele lijnen laten de stad zien 100 jaar verder. Gebouwen zijn verdwenen of radicaal aangepast. Ook het straatbeeld, dat nog vaag te zien is in de vorm van paard en wagen in de achtergrond, is vervangen door een grote parkeergarage. Het blauw is gekozen om de afstand in tijd uit te drukken. Het schreeuwende geel past bij de drukte van de stad. The blue underlaying picture is the city painted from photographs of the early 20th century. The yellow lines show the city 100 years later. Buildings disappeared or have been radically modified. The street, which can still be seen vaguely in the shape of a horse and carriage in the background, has been replaced by a large parking garage. The color blue is chosen to express the distance in time. The use of agressive yellow suits the bustle of the city.


Website

De Westertoren (2011)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 80cm x 100cm

De stad vanuit verschillende perspectieven bezien. Dit werk is ontstaan vanuit een andere opzet dan het uiteindelijke werk. De lijnen die hier te zien zijn moesten eigenlijk een verbeterde versie van de oude opzet worden. De lijnen bleken echter bij te dragen aan de kwaliteit van het werk en geeft een vervreemd en tegelijkertijd ruimtelijk beeld. Het palet was een bevrijding na jarenlang in aardetinten te hebben gewerkt. The city seen from different perspectives. This work originated from a different design than the final work. The lines shown here had to be an improved version of the old structure. The lines were found to contribute to the quality of the work and transforms it to an alienated and simultaneously spatial image. The used palette was a liberation after years working for years in earth tones.


Website

Royal Theater Carré (2011)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 120cm x 100cm

Dit werk is het eerste werk uit de serie Amsterdam waarbij ik de stad als uitgangspunt nam. Ik was nog niet in staat genoeg afstand van het onderwerp te nemen, zowel in het palet als in het enkelvoudige beeld. Carré is Carré, geen twijfel mogelijk aan wat je ziet. De latere werken zijn duidelijk minder goed leesbaar, omdat zij ook vanuit een collage zijn ontstaan. This is the first work of the Amsterdam series where I took the city as a starting point. I was not able to get enough distance from the subject, both in the palette and in the single image. Carré is Carré, no doubt in what you see. The later works are much less legible because they are created from a collage.


Website

Ambachtsschool Jordaan (2011)
Debbie Nijland
Olieverf op linnen, 100cm x 120cm

Het beeld is ontstaan vanuit de 50er jaren beeld. Man achter de draaibank. Mijn broer, destijds in de Jordaan op school leek zo in dit beeld te passen. Na zeker 10 jaar uitsluitend met aardetinten gewerkt te hebben was de kennismaking met dit kleurenpalet een onbezonnen eerste stap richting uitbundig kleurgebruik, dat ik in al mijn recente werken nu toepas. The image was created from a 50s photo. My brother, who was in Jordaan at school seemed to fit into this picture as the man behind the lathe. After at least 10 years of working exclusively with earth tones was my acquaintance with this color palette was a bold first step towards the exuberant use of color, something I'm doing with all my recent works.


Naar leden overzicht